usługa


usługa
1. Być na czyjeś usługi
a) «być na czyjeś każde zawołanie»: Jak Żorżik się bawił, cała załoga musiała być na jego usługi. R. Antoszewski, Kariera.
b) «być gotowym do służenia komuś»: (...) nie tylko ich rozumiał i był na ich usługi, lecz był jak oni (...). H. Malewska, Apokryf.
2. Mieć kogoś, coś na swoje usługi «móc rozporządzać, dysponować kimś, czymś»: Mówiono też, że posiadali na swoje usługi białego gołębia, który nieustannie z Italii do Hiszpanii latał i listy przyjaciół przenosił. Z. Kossak, Wina.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • usluga — ȕsluga ž <D L uzi> DEFINICIJA 1. postupak iz ljubaznosti kojim se drugome posao i sl. neposredno olakšava ili ušteđuje [napraviti uslugu; biti (stajati, naći se) na usluzi biti spreman pomoći, učiniti nešto kome na korist] 2. rad koji nije… …   Hrvatski jezični portal

  • usługa — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. usługaudze {{/stl 8}}{{stl 7}} wyświadczona komuś uprzejmość, okazana pomoc, grzeczność; praca, czynność wykonana za kogoś lub dla kogoś; przysługa: Przyjacielska, braterska, cenna, bezinteresowna, wielka usługa …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • usługa — ż III, CMs. usługaudze; lm D. usług 1. «pomoc okazana komuś; grzeczność, uprzejmość, przysługa» Bezinteresowna, koleżeńska, przyjacielska, drobna usługa. Wyświadczyć, oddać komuś usługę. Korzystać z czyichś usług. Ofiarować swoje usługi. ◊ Ktoś,… …   Słownik języka polskiego

  • uslúga — e ž (ȗ) 1. kar se naredi za koga iz prijaznosti, naklonjenosti, ustrežljivosti: narediti komu uslugo; odkloniti, poplačati uslugo; prositi koga za uslugo; drobna, majhna, prijateljska, velika usluga / biti komu na uslugo pripravljen mu ustreči,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Tatjana Aparac-Jelušić — ((b. July 10, 1948) is an Croatian librarian and professor of librarianship. She was born in Osijek, Croatia before moving to Zagreb. She is currently a Professor at the Department of Librarianship, Faculty of Education, University of Osijek and… …   Wikipedia

  • Aleksandrovac — Pour les articles homonymes, voir Aleksandrovac (homonymie). Aleksandrovac Александровац …   Wikipédia en Français

  • Alexandrovac — Aleksandrovac Pour les articles homonymes, voir Aleksandrovac (homonymie). Aleksandrovac Александровац [[Image:|100px|center|Blason]] [[Image:|100px|center|Drapaeau]] …   Wikipédia en Français

  • ambùlantnī — ambùlantn|ī (ambùlantskī) prid. 1. {{001f}}koji se obavlja u ambulanti [∼o liječenje; ∼a usluga] 2. {{001f}}koji se kreće, koji uključuje dolaženje na mjesto gdje se pruža usluga; pokretni, putujući ∆ {{001f}}∼a kola, ∼o vozilo razg. vozilo prve… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jedànpūt — pril. samo u jednoj prilici; jedanak, jednom, jednokratno ⃞ {{001f}}već ∼ rij. već jednom; najzad, napokon; ∼ dvaput otprilike jedanput, najviše dva puta, iznimno, vrlo rijetko a najviše dva puta (o čemu što se dogodilo ili se može dogoditi); to… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mèdvjeđī — mèdvjeđ|ī prid. 1. {{001f}}koji pripada medvjedu, koji je svojstven medvjedu [∼a jazbina] 2. {{001f}}koji je od medvjeda [∼a koža] ∆ {{001f}}∼i hod (izgled itd.) zdepast, nezgrapan (hod, izgled itd.); ∼a usluga pren. šteta pričinjena kome u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika